KONTAKTPERSONER

Bengt Claesson, Albatrossgatan 5, 431 34, Mölndal, tel 0703-27 68 97
Anders Wistrand, Trollgårdsvägen 15 438 92, Härryda, tel 0707-444 711; mail: anders@kaparna.nu
Kjell Åshede, Bokenäs Fossen 351, 451 97, Uddevalla, tel 0702-09 59 20; mail: kjell.ashede@gmail.com
Webmaster: Anders Wistrand, tel 0707-444 711

Denna hemsida produceras för och ägs av Göteborg Motorklubb. Kaparna och Gastarna samt logotyper är registrerade varumärken. All rights reserved
.