KAPARNA - SPEEDWAYKLUBB MED LÅNG HISTORIA
KORTFATTAD INFORMATION OM KAPARNA OCH GASTARNA

Kaparna som speedwaylag har funnits mellan åren 1950 och 2007, men redan 1949, när speedwayserien startade, fanns laget med under namnet GEMA (Göteborgs Motorallians). År 2007 blev det sista verksamhetsåret. 2008 tvingades man inse att konkursen var ett faktum. Speedwayverksamheten varade alltså i nästan 60 år. Under denna tid har vi som varit dess anhängare haft några lyckliga år med seriesegrar och något fler med harvande i de lägre seriesystemen. Klubben har 1950 och under 2000-talet haft ett B-lag som gått under namnet Gastarna. Kapar-symbolen med korslagda huggare förekom redan 1950 på förarnas västar, men 1955 och 1956 var det Gast-symbolen.

Genom åren har klubben haft några framstående förare, varav den främste obetingat är Ove Fundin, som körde i Kaparväst under större delen av sin karriär. En annan, vars åkskicklighet vi haft glädjen att njuta av, är Jan Andersson, som körde en hel säson i Elitserien utan att tappa en enda poäng. Det finns många fler vi minns med glädje, som Kjell "GEMA-Kjell" Carlsson, Göran "Sala" Norlén, Bengt Brannefors, Arne "Lill-Arne" Carlsson, Peter "PK" Karlsson m fl som du kan läsa om i avsnittet FÖRARE. Där finns presentationer av mängder av förare som representerat Kaparna.

Klubben har naturligtvis haft drivande och skickliga ledare och funktionärer också såsom Ragnar Lindström, Eric Jacobsson, Sigurd "Blondie" Pettersson, Tommy Rander m fl, men här saknar vi tyvärr flera presentationer.

GEMA är en allians som bildats av flera motororganisationer i Göteborg. Bildandet av motoralliansen hittar du under Kaparnas historik.

Under mellankrigstiden kördes det jordbanetävlingar på Sävedalen, men det var då individuella tävlingar. Inte bara speedway, utan även motocross och isracing har körts i Kaparväst. Motocrossens tid blev emellertid kort och göteborgsområdet lämpar sig föga för isracing.