KAPARNA - SPEEDWAYKLUBB MED LÅNG HISTORIK
Minnen från klubbens 80-åriga historia
 KLUBBEN O. ARENOR  HISTORIK ÅRTALSVIS  PRESENTATIONER  GALLERI MATCHFOTO  FUNKTIONÄRER MM

Grunden till dessa sidor är i huvudsak tagna från Kaparnas gamla hemsida. Dock saknas ännu en hel del som vi gärna skulle lägga in. Vi arbetar kontinuerligt med att lägga in tillgänglig historia.

Har du fakta eller anekdoter, som kan fylla luckorna på våra sidor? I fall tar vi mer än gärna emot din information! Vi vill naturligtvis också ha senare tids historia. Annars blir den bortglömd! Skicka ett mail till anders@kaparna.nu.

Stort tack till följande personer som samtliga har bidragit med material till historiksidan

Anders Åberg, Stockholm Speedway

Göran "Sala" Norlén

"Långe-Göran" Andersson

Bengt Rudén

Kent Brandqvist

Ing-Britt Harjo

Björn Lindquist

David Bengtsson

Tommy Rander

Roine Lundström

Jonas Holmqvist

Jerker Ericson

SpeedwayRacing

Bengt Claesson

Göran Wallén

Rolf Wallin

Björn Wall

Yngve Strömsten

Henry Stein

John Skinner

Thomas Lind

Owe Magnusson

Rholand Jensen

Bengt Brannefors

Sonny Larsson

SS-Foto, Sävedalen

Christer Ljungaeus

Kjell Åshede

Anders Wistrand