SVENSKA MÄSTERSKAPEN I ISRACING 1954 - 2018

Sök på förarnamn, klubb och år. 1959 - 1961 och 1975 blev tävlingen inställd. 1976 - 1981 kördes deltävlinar.  .
Övriga år kördes endagsfinaler

Källa till data: Rholand Jensen.   För kompletteringar/korrigeringar kontakta Anders Wistrand

Årtal:   Förnamn:   Efternamn:   Klubb: